Na stronie prawo jazdy WORD Warszawa .pl jest obecnie 7 użytkowników
logo strony WORD Warszawa
.: Strona główna
.: WORD Warszawa
.: Forum
.: Prawo jazdy - info
.: Dokumenty
.: Opłaty
.: Zadania egzaminacyjne na placu
.: Pojazdy egzaminacyjne
.: Dzielnice
.: Kontakt
szkoła nauki jazdy Auto Trening
reklama wšska prawo jazdy warszawa
.: Dokumenty :.


1. Wniosek o wydanie prawa jazdy

Wniosek jest specjalnym drukiem i nie ma możliwości pobrania wersji elektronicznej. Wersja papierowa dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta w WORD Warszawa.

2. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin

Opłaty za egzamin można dokonać w kasie znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta lub przelewem na konto WORD Warszawa.

3. Fotografia

Fotografia powinna mieć wymiary 3,5 x 4,5 cm. Powinna przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia.

4. Orzeczenie lekarskie

Orzeczenie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań kierowców, stwerdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zaświadczenie wydane przez ośrodek szkolenia kierowców informujące o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych w zakresie:
- szkolenia podstawowego, lub
- szkolenia dodatkowego - jeżeli trzykrotnie uzyskało się negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub praktycznego.

6. Pisemna zgoda rodziców lub opiekuna

Pisemna zgoda na przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy konieczna jest w przypadku nieukończenia przez kandydata na kierowcę 18 roku życia.

7. Kserokopia posiadanego prawa jazdy kategorii lub zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym

Konieczne w przypadku przystępowania do egzaminu na następujące kategorie prawa jazdy:
- C, C1, D, D1 - wymagane prawo jazdy lub zaświadczenie kat. B
- B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - wymagane prawo jazdy lub zaświadczenie kat. B, C, C1, D lub D1,
- A, B, C lub D - wymagane prawo jazdy lub zaświadczenie kat. A1, B1, C1 lub D1.

8. Dowód osobisty lub paszport

Przy zapisie należy przedstawić do wglądu dowód osobisty osoby zapisywanej lub paszport (z załączonym zaświadczeniem o zameldowaniu).

Źródło: http://www.word.waw.pl/Serwis poleca:


oferta reklamy dla szkół prawa jazdy


dziękujemy za wizytę na naszej stronie WORD Warszawa .pl Zapraszamy ponownie
Partnerzy serwisu: Nauka jazdy Bydgoszcz, Prawo jazdy Kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone

statystyka